GRAD MILANO PLANIRA DA DO 2030.GODINE POSTIGNE STOPU OD 85% ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA

Grad Milano započeo je sa eksperimentalnim postavljanjem novih pametnih kontejnera za otpad. Za postavljanje su odabrani delovi grada u kojima su smešteni najpopularniji noćni barovi i klubovi, kao i restorani brze hrane, čime se želi izbeći gomilanje otpada na javnim površinama.

Kompanija za upravljanje otpadom AMSA (Azienda Milanese Servizi Ambientali) predstavila je nove pametne kontejnere kojima se u najkritičnijim područjima grada želi poboljšati čistoća i izgled ulica, i da se testira njihova efikasnost prikupljanja otpada. Time će se ujedno optimizovati kretanje vozila za odvoz otpada, a rezultati ispitivanja odrediće buduće potrebe za postavljanjem kontejnera za otpad i njihov ukupan broj.

Novi pametni kontejneri svu potrebnu energiju dobijaju korišćenjem solarne energije pomoću instaliranog fotonaponskog panela, a opremljeni su snažnom presom koja komprimuje otpad čime se omogućuje odlaganje pet puta veće količine otpada u odnosu na uobičajene kontejnere. Osim toga, ugrađeni senzori mere popunjenost kontejnera, i operativnom centru u realnom vremenu dojavljuju kada su spremni za pražnjenje. Zahvaljujući tome postižu se značajne uštede u vremenu, ljudskim resursima, energentima i daje se doprinos smanjenju emisija iz saobraćaja.

U nastojanjima za povećanje prikupljanja otpada na kućnom pragu, od septembra je krenula i postepena zamena kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada. Novi sivi kontejneri razlikuju se po bojama poklopaca, pa se papir odlaže u kontejnere sa plavim, staklo kao i do sada sa zelenim, a biootpad u kontejnere sa smeđim poklopcima. Kontejneri za plastičnu i metalnu ambalažu ostaju nepromenjeni, i u njih se otpad odlaže u žutim kesama, kao i kontejneri za mešani komunalni otpad, u koje se otpad odlaže u sivim kesama.

Novi cilj odvojenog prikupljanja otpada znatno je ambiciozniji: u celoj regiji prema novom planu upravljanja otpadom do 2030. godine planira se postizanje stope od 85% odvojeno prikupljenog otpada.

E2 portal