GRADI SE SOLARNI PARK U BLIZINI ZRENJANINA

Odeljenje za urbanizam Gradske uprave Zrenjanin oglasilo je rani javni uvid u Elaborat za izradu plana detaljne regulacije Solarni park „Solar power plant Theta“, u katastarskoj opštini Melenci.

Rani javni uvid u elaborat traje do 16. marta i izložen je u Gradskoj kući, kao i na sajtu grada Zrenjanina.

Iako pripada katastarskoj opštini Melenci, predmetna parcela, površine oko 280 hektara na kojoj je predviđena izgradnja solarnog parka, bliža je naseljenim mestima Mihajlovo i Jankov Most i obuhvata pretežno neobradivo zemljište.

E2 portal (Beta)