PRVA ODRŽIVA ŠKOLA U ARGENTINI

prva odrziva skola u Argentini
Prva odrziva skola u Argentini

Arhitekta Majkl Rejnolds je poznat po uvođenju principa „zelene“ arhitekture u građevini. Njegov najnoviji projekat je „zelena“ osnovna škola, napravljena od prepravljenih materijala. Zgrada se nalazi van Buenos Airesa, a Rejnolds će podučavati učenike širom sveta o osnovama samoodržive arhitekture.

Učenici će mu pomagati u gradnji, fokusirajući se na zelene principe gradnje.
Rejnolds je već radio u okviru takvog programa u Urugvaju, gde je zajedno sa učenicima sagradio školu od recikliranih materijala.
U planu je da škola u Argentini bude sagrađena za 7 nedelja. Zasnivaće se na šest osnovnih principa gradnje: korišćenje recikliranog i prepravljenog materijala, termalno/solarno grejanje i hlađenje, sakupljanje vode i prečišćavanje otpadnih voda. Škola će takođe imati obezbeđeno područje za proizvodnju organske hrane.

E2 vesti   (Inhabitat)