JAPAN PLANIRA DA BUDE ENERGETSKI NEZAVISAN DO 2060.GODINE

Japan je trenutno veliki uvoznik uglja i tečnog prirodnog gasa (LNG), ali bi mogao da bude energetski nezavisan do 2060. zahvaljujući širenju solarne energije i energije vetra i instaliranja novih baterijskih skladišta, rekao je Jarand Rajstad, izvršni direktor konsultantske kuće Ristad Energy, prenosi Rojters.

Japan uvozi većinu svojih energetskih resursa, a glavni snabdevači su mu Bliski istok, Australija i Sjedinjene Države. Vladina strategija poziva na smanjenje LNG-a i uglja na udeo manji od 40% u kombinovanoj proizvodnji električne energije do 2030. Trenutno fosilna goriva u Japanu imaju više od 60% udela u energetskom miksu države. Ali analitičari kažu da se Japan kreće sporije što je potrebno.

„Japan trenutno mora da uvozi energente jer ih nema. Ali sa razvojem tehnologija obnovljivih izvora energije, mislim da ta situacija može da se promeni“, rekao je Rajstad.

Prema Jarandu Rajstadu, Japan bi do 2060. godine mogao biti energetski dovoljan tako što bi 45% električne energije dobijao iz solara, 30% iz vetroelektrana, najviše od vetroturbina na moru, 5% iz hidroenergije, još 5% iz biomase i e-goriva uz nuklearnu energiju koja bi obezbeđivala preostalih 15%.

„Japan treba da nastavi da instalira onoliko solarnih elektrana koliko je to činio u godinama pre 2020. Od 2014. država Japan je instalirao nešto između 10 i 12 GW novih postrojenja koja proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora“, rekao je Rajstad.

Japan je prošle godine instalirao oko 4 GW novih solarnih kapaciteta, a njegov ukupni izvanredni solarni kapacitet dostigao je 87 GW, treći po veličini u svetu iza Kine i Sjedinjenih Država.

Jarand Rajstad je rekao da bi mešanje poljoprivrede sa solarnim panelima koji takođe daju senku koju preferiraju neke vrste useva kao i solarni krovovi iznad puteva, između ostalih rešenja, moglo pomoći da se proširi upotreba takve energije.

„Kombinacija vetra i solarne energije na moru i na kopnu, geotermalne energije i biomase sa čvrstom rezervom iz baterija i hidroelektrana, zapravo bi trebalo da omogući Japanu da postane energetski saoodrživ za 40 godina, ili čak do 2060. godine“, rekao je on.

E2 portal (Energija Balkana)