JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE U PROKUPLJU

Grad Prokuplje je raspisao Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Prokuplja.

Ukupno planirana bespovratna sredstva koje grad zajedno sa sredstvima Ministarstva dodeljuje putem ovog poziva iznose 14.650.000,00 dinara.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava, a najduže do 31.12.2023. godine

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Prokuplja https://prokuplje.org.rs/energetska-efikasnost/, ili u pisarnici Gradske uprave Grada Prokuplja, kancelarija broj 13.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva građani se mogu obratiti na kontakt telefon 027/324-040 lokal 39 ili na elektronsku adresu info@prokuplje.org.rs

E2 portal