UREDBA O GRAĐEVINSKOM OTPADU

Vlada Republike Srbije je krajem oktobra donela Uredbu o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja, kako bi se ova oblast regulisala na nacionalnom nivou. Ovaj potez dolazi kao odgovor na ekspanziju građevinskih radova i povećan broj gradilišta, što je rezultiralo generisanjem velike količine otpada.

Prema novoj Uredbi, proizvođači otpada od građenja i rušenja su obavezni da sačine plan upravljanja otpadom, koji uključuje informacije o vrsti i količini otpada koji će nastati tokom građevinskih aktivnosti. Takođe, vlasnici otpada moraju osigurati da se na gradilištima prvo izdvoji opasan građevinski otpad i da se pribavi izveštaj o ispitivanju otpada koji nastaje na gradilištu.

Otpad od građenja i rušenja treba sakupljati u kontejnere ili vreće koje su dovoljno čvrste i nosive za sakupljeni otpad. Vlasnici otpada su zaduženi za njegov transport do postrojenja za skladištenje i/ili tretman, uz poštovanje hijerarhije upravljanja otpadom. Uredba navodi da vlasnici otpada mogu samostalno vršiti tretman otpada ili ga predati operateru koji poseduje dozvolu za tretman ove vrste otpada, pri čemu troškove tretmana snosi vlasnik otpada.

Mobilna postrojenja za tretman otpada mogu se postaviti na lokacijama određenim od strane lokalne samouprave. Građani mogu doneti do jedne tone otpada od građenja i rušenja koji nastaje u domaćinstvima na mesto uspostavljeno od strane lokalne samouprave.

Posebna pažnja je posvećena zabrani ponovne upotrebe otpadnog asfalta ako on može doći u dodir sa površinskim ili podzemnim vodama, posebno u područjima podložnim poplavama, močvarama, tresetištima, obalama reka ili poplavnim ravnicama, kao i u izgradnji prilaza mostovima i nasipima, osim ako nije prethodno tretiran.

Ova Uredba predstavlja značajan korak ka poboljšanju ekološke odgovornosti u građevinskoj industriji Srbije, postavljajući standarde za upravljanje jednom od najznačajnijih vrsta otpada u ovoj industriji.

E2 portal (Gradjevinarstvo)