KOJI GRAD ĆE BITI ZELENA PRESTONICA EVROPE ZA 2022.GODINU?

Prestižna titula Evropske zelene prestonice svake se godine dodeljuje jednom evropskom gradu sa više od 100.000 stanovnika, koji se najviše istakao u svojim naporima postizanja  društvene i ekonomske održivosti, i u zaštiti životne sredine. Pobednik za 2022. proglasiće se tokom ove godine, najverovatnije u Lisabonu – Evropskoj zelenoj prestonici za 2020. godinu.

Još nije poznato koji će grad od četiri finalista osvojiti prestižnu titulu Evropske zelene prestonice za 2022., ali u toku su prijave za sledeću nagradu za 2023. godinu koje su otvorene 28. maja i zatvaraju se 28. oktobra 2020. U toku je i dodela nagrade Evropski zeleni list 2022. (European Green Leaf Award – EGLA 2022) za manje gradove sa 20.000 do 100.000 stanovnika. Za prijavu je potrebna registracija i podnošenje prijave.

Gradu, koji osvoji titulu Evropske zelene prestonice za 2023. godinu (European Green Capital Award – EGCA 2023) Evropska komisija dodeliće finansijsku nagradu u iznosu od 600.000 eura, i po 200.000 eura svakom od dva grada dobitnika nagrade Evropski zeleni list 2022. godine. Navedena sredstva dodeljuju se s ciljem daljeg poboljšanja ekološke održivosti gradova i ostvarenja njihove vizije održivosti, a značajno uvećani iznosi nagrada odražavaju važnost gradova za postizanje ciljeva Evropskog zelenog plana, uključujući nedavno usvojenu Strategiju EU-a o biodiverzitetu do 2030.

Titula Evropske zelene prestonice gradu pobedniku osim prestiža donosi i veliku finansijsku korist, uključujući veće mogućnosti i snažnije sprovođenje ekoloških projekata, povećanje turističkog saobraćaja i strana ulaganja, a time i jačanje lokalne privrede i stvaranje novih radnih mesta.

Pobednici i gradovi koji uđu u uži izbor takođe imaju pristup ekskluzivnoj mreži Evropskih zelenih prestonica, koja im pruža podršku i platformu za razmenu znanja i najboljih evropskih praksi. Pored toga, samom prijavom za nagradu Evropske zelene prestonice mnogi su gradovi tokom procesa prijave stekli važna i korisna iskustva, i bolje procenjuju svoj napredak i planove razvoja u poređenju sa dosadašnjim dobitnicima nagrade i drugim prijavljenim gradovima.

Svaki grad koji podnosi zahtev mora da zadovolji stroge kriterijume i ocenjuje se na osnovu dostignuća u sledećih 12 područja: kvalitet vazduha, buka, otpad, voda, priroda i biodiverzitet, održiva upotreba zemljišta i tla, zeleni rast i ekološke inovacije, ublažavanje klimatskih promena, prilagođavanje klimatskim promenama, održiva urbana mobilnost, energetska efikasnost i upravljanje gradom.

Titulu će osvojiti Dižon, Grenobl, Talin ili Torino
Ovu prestižnu titulu i nagradu Evropske komisije prethodnih godina su osvojili gradovi poput Štokholma, Hamburga, Nanta, Kopenhagena, Bristola, Ljubljane, Osla i Lisabona, a 12. maja 2020. su objavljeni finalisti za titulu Evropske zelene prestonice za 2022. godinu.

Izabrana su četiri evropska grada, i to francuski gradovi Dižon i Grenobl, glavni grad Estonije,Tallinn i italijanski Torino. Navedena četiri grada ušla su u poslednju fazu takmičenja, kada članove međunarodnog žirija treba da uvere u njihovu  predanost održivom urbanom razvoju i sposobnost da deluju kao uzor ostalim gradovima, kao i da uspešno ostvaruju interakciju sa svojim građanima.

Prezentacija i sama ceremonija dodele nagrade održaće se tokom dva dana, krajem ove godine, najverovatnije u Lisabonu – Evropskoj zelenoj prestonici za 2020. godinu.

E2 portal