KOJI GRAD ĆE BITI ZELENA PRESTONICA EVROPE ZA 2022.GODINU?

68

Prestižna titula Evropske zelene prestonice svake se godine dodeljuje jednom evropskom gradu sa više od 100.000 stanovnika, koji se najviše istakao u svojim naporima postizanja  društvene i ekonomske održivosti, i u zaštiti životne sredine. Pobednik za 2022. proglasiće se tokom ove godine, najverovatnije u Lisabonu – Evropskoj zelenoj prestonici za 2020. godinu.

Još nije poznato koji će grad od četiri finalista osvojiti prestižnu titulu Evropske zelene prestonice za 2022., ali u toku su prijave za sledeću nagradu za 2023. godinu koje su otvorene 28. maja i zatvaraju se 28. oktobra 2020. U toku je i dodela nagrade Evropski zeleni list 2022. (European Green Leaf Award – EGLA 2022) za manje gradove sa 20.000 do 100.000 stanovnika. Za prijavu je potrebna registracija i podnošenje prijave.

Gradu, koji osvoji titulu Evropske zelene prestonice za 2023. godinu (European Green Capital Award – EGCA 2023) Evropska komisija dodeliće finansijsku nagradu u iznosu od 600.000 eura, i po 200.000 eura svakom od dva grada dobitnika nagrade Evropski zeleni list 2022. godine. Navedena sredstva dodeljuju se s ciljem daljeg poboljšanja ekološke održivosti gradova i ostvarenja njihove vizije održivosti, a značajno uvećani iznosi nagrada odražavaju važnost gradova za postizanje ciljeva Evropskog zelenog plana, uključujući nedavno usvojenu Strategiju EU-a o biodiverzitetu do 2030.

Titula Evropske zelene prestonice gradu pobedniku osim prestiža donosi i veliku finansijsku korist, uključujući veće mogućnosti i snažnije sprovođenje ekoloških projekata, povećanje turističkog saobraćaja i strana ulaganja, a time i jačanje lokalne privrede i stvaranje novih radnih mesta.

Pobednici i gradovi koji uđu u uži izbor takođe imaju pristup ekskluzivnoj mreži Evropskih zelenih prestonica, koja im pruža podršku i platformu za razmenu znanja i najboljih evropskih praksi. Pored toga, samom prijavom za nagradu Evropske zelene prestonice mnogi su gradovi tokom procesa prijave stekli važna i korisna iskustva, i bolje procenjuju svoj napredak i planove razvoja u poređenju sa dosadašnjim dobitnicima nagrade i drugim prijavljenim gradovima.

Svaki grad koji podnosi zahtev mora da zadovolji stroge kriterijume i ocenjuje se na osnovu dostignuća u sledećih 12 područja: kvalitet vazduha, buka, otpad, voda, priroda i biodiverzitet, održiva upotreba zemljišta i tla, zeleni rast i ekološke inovacije, ublažavanje klimatskih promena, prilagođavanje klimatskim promenama, održiva urbana mobilnost, energetska efikasnost i upravljanje gradom.

Titulu će osvojiti Dižon, Grenobl, Talin ili Torino
Ovu prestižnu titulu i nagradu Evropske komisije prethodnih godina su osvojili gradovi poput Štokholma, Hamburga, Nanta, Kopenhagena, Bristola, Ljubljane, Osla i Lisabona, a 12. maja 2020. su objavljeni finalisti za titulu Evropske zelene prestonice za 2022. godinu.

Izabrana su četiri evropska grada, i to francuski gradovi Dižon i Grenobl, glavni grad Estonije,Tallinn i italijanski Torino. Navedena četiri grada ušla su u poslednju fazu takmičenja, kada članove međunarodnog žirija treba da uvere u njihovu  predanost održivom urbanom razvoju i sposobnost da deluju kao uzor ostalim gradovima, kao i da uspešno ostvaruju interakciju sa svojim građanima.

Prezentacija i sama ceremonija dodele nagrade održaće se tokom dva dana, krajem ove godine, najverovatnije u Lisabonu – Evropskoj zelenoj prestonici za 2020. godinu.

E2 portal