NAJBOLJI MATERIJALI ZA IZOLACIJU

Na tržištu je velika ponuda materijala za izolaciju, ali treba dobro odabrati. Ne postoji univerzalan materijal koji bi mogao da se preporuči za sve uslove i podloge, kao što ne postoji samo jedan način rešenja toplotne izolacije.

Odabir optimalnog materijala složen je postupak kojem prethodi detaljan pregled stanja podloge, mogućnosti i ciljeva. Nekome će ekonomski, a nekome ekološki aspekt biti prioritetan pri donošenju odluke.

Ne sme da se zanemari ni iskustvo i znanje majstora koji će izvoditi radove s određenim materijalom. U zavisnosti kakva je fasada zgrade, da li je pod kulturnom zaštitom, na kojoj strani sveta se nalazi i kakav joj je položaj, zavisiće i optimalan izbor toplotne izolacije.

Pre nego što krenete sa izolacijom, važno je da znate koliko toplote se izgubi u kući, i koja mesta su cilj izolacije. Zidovi gube oko 35%, vrata i prozori oko15%, krov 25%, podovi 15%, a razne pukotine i šupljine oko 10%.

 

VRSTE MATERIJALA

STAKLENA VUNA se koristi pretežno u potkrovljima i na ravnim površinama.

KAMENA VUNA se obično postavlja spolja.

MINERALNA VUNA je izolacija od kamene i staklene vune koja je postojana na visokim temperaturama. Dobar je toplotni izolator, ali vlaga utiče na njenu efikasnost pa treba voditi računa gde se i kako ugrađuje.

BELI STIROPOR, jeftiniji je materijal kojim se najčešće izoluju spoljne fasade. Ekstrudirani polistiren (XPS) je skuplji (proizvodi se u boji), ali ne upija vodu pa se koristi na mestima u neposrednom dodiru sa vlagom ili za rešavanje kritičnih tačaka na fasadama. Lako je zapaljiv što takođe treba imati u vidu.

PUR PENE dobro provode toplotu, skuplje su, a u građevinarstvu se uglavnom koriste kod kosih i ravnih krovova, ali i zidova i podova. Otporne su na vlagu, buđ i ultraljubičasto zračenje, a prilično su čvrste. Pur je teško zapaljiv materijal.

EKOLOŠKE ALTERNATIVE

Postoji i niz ekološki prihvatljivijih alternativnih materijala, koji se odlikuju prirodnim, lako reciklirajućim sirovinama kao što su celuloza, ekspandirana glina, pluta, ovčija vuna, trska, slama. Zbog trajnosti i protivpožarne zaštite, najčešće se ti materijali podvrgavaju određenim tretmanima, kako bi zadovoljili tražene tehničke karakteristike. Spadaju u skuplje materijale.

KOJA JE IZOLACIJA NAJZDRAVIJA I NAJBOLJA ZA ŽIVOTNU SREDINU

Samo zato što štedi energiju, ne mora da bude nužno i održiva. Generalno treba izbegavati poliuretanske pene i sprejeve, materijale koji sadrže lepak, jer izazivaju zagađenje vazduha i mogu da izazovu potencijalne zdravstvene probleme. Iako izolacija smanjuje emisiju izduvnih gasova u budućnosti, one su ipak prisutne u atmosferi i uzrokuju štetu. Kada su napravljena poređenja materijala za izolaciju, pluta se pokazala kao najzdraviji izolator. Koristi se najviše za izolaciju podova, ali može i za zidove.

 

ZAKLJUČAK

Koristite onoliko izolacije koliko možete da priuštite i potrudite se da bude pravilno postavljena.

Koristite izolaciju od prirodnih materijala.

Izbegavajte korišćenje pene, gde je to moguće.