NAJBOLJI POLOŽAJ KUĆE PRI GRADNJI

Pravilan položaj kuće omogućava vlasniku da iskoristi moćan izvor niskih komunalnih troškova: pasivnu solarnu energiju. Usmeravanje kuće da primi što više toplote sunca zimi, dok leti izbegava preteranu toplotu.

Drevne grčke i rimske kuće su bile orijentisane i konstruisane na osnovu sezonske izloženosti suncu. Pojedini faktori koji utiču na orijentaciju kuće se nikada ne menjaju. Sunce izlazi na istoku, zalazi na zapadu, a podnevno sunce je pod niskim uglom zimi, a visokim leti. Imajući u vidu te osnovne činjenice, mnogo toga može da se uradi kako bi se postavila kuća tako da dnevna i sezonska kretanja sunca rade u vašu korist za povećanje komfora u zatvorenom prostoru, uz smanjenje troškova za grejanje i hlađenje.

Kuća dizajnirana da bi imala koristi od sunčeve energije je po definiciji pravougaona, a ne kvadratna, kako bi dovela do maksimuma izloženost ka južnoj strani. Istočna i zapadna strana su kraće od severne i južne. Manje korišćeni delovi doma, kao što su garaže i ostave, treba da budu na kraćim krajevima kuće, kako bi se obezbedila termička zaštitna zona protiv infiltracije hladnih istočnih/zapadnih vetrova. Najčešće korišćene prostorije treba da budu duže, sa južne strane. Osim što zimi pružaju više sunca, one su konstantno osvetljene, što smanjuje potrebu za korišćenjem rasvete.

Prozore okrenite prema jugu, tako da deluju kao solarni kolektori i donose toplotu zimi. 90% prozora okrenutih prema jugu bi trebalo da budu zasenčeni drvećem.

Postavite dom kako biste iskoristili prednost postojećih prirodnih karakteristika pejzaža gde je to moguće. Listopadno drveće može da pruži senku koja smanjuje toplotu letnjeg sunca pod visokim uglom, ali dozvoljava izlaganje svetlosti kada opada lišće tokom zime. Mala brda i zimzelena stabla na severu, mogu da ublaže hladne zimske vetrove.

E2 portal   (homeguides)