NEOPHODNA JE VIŠESTRUKA UPOTREBA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Foto: Dezeen

Na „Regionalnoj konferenciji o ekološkim asfaltima“ održanoj juče u Privrednoj komori Srbije (PKS), koja je okupila putarske firme iz regiona, predstavnike univerziteta, naučnih instituta, laboratorija i proizvođače građevinskih mašina iz Evrope istaknuto je da se principi cirkularne ekonomije u putnoj infrastrukturi pokazuju kroz višestruku upotrebu građevinskih materijala koji su proizvedeni po principima ekološke neutralnosti i održivosti, a posebno neiskorišćen resurs predstavlja reciklaža asfalta.

– Pritisak na kompanije da poslovanje prilagode zalenoj agendi dolaziće i od strane kupaca i potrošača koji takođe ubrzano menjaju svet. Privreda ima još nekoliko godina za prilagođavanje, ali taj proces mora početi odmah – rekao je Mihailo Vesović, direktor Sektora za internacionalizaciju PKS na otvaranju konferencije.

Istakao je da domaće kompanije moraju da prilagode modele poslovanja, jer će to zahtevati njihovi partneri u EU, bilo da su izvršioci ili su uključeni u dobavljačke lance inopartnera. Banke će promeniti svoje metodologije analize rizika zbog ESG standarda, EU taksonomije i drugačijih poslovnih modela kompanija, kao i zbog izmenjene regulative, prenosi portal eKapija.

Filip Abramović, pomoćnik ministra u Ministarstvu za zaštitu životne sredine istakao je da je u primeni Zelene agende i cirkularne ekonomije važno prepoznati ulogu i značaj reciklaže asfalta kao i da će u narednom periodu ovo ministarstvo raditi na donošenju podzakonskih akata u ovoj oblasti.

– Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje svake godine obuke za kompanije o načinima uklanjanja otpada jer privreda mora da unapredi poslovnu praksu u ovoj oblasti – rekla je Tamara Paunović, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu životne sredine.

– Sada kada Srbija radi na Strategiji zaštite životne sredine imamo veliku šansu za ozelenjavanje naše ekonomije, da izvršimo pravednu i pametnu zelenu tranziciju koja privlači investicije, nove tehnologije, znanja i dobre prakse i daje šansu da naš BDP raste 1% samo na štednji, na resursnoj i energetskoj efikasnosti, ocenjuje Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS.

– Zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture pripremamo Uredbu o upotrebi struganog asfalta u putnoj infrastrukturi. Najvažnije je da će donošenje Uredbe podići investicioni potencijal od blizu 100 mil EUR investicija u putarskim preduzećima kako bi mogli da podignemo tržište sekundarnih materijala. Štedećemo naše kamenolome, naš šljunak iz reka, a kroz cirkularnu ekonomiju ponovo ćemo upotrebljavati materijal koji nastaje od građenja i rušenja – dodaje Mitrović.

– Principi cirkularne ekonomije u putnoj infrastrukturi se pokazuju kroz višestruku upotrebu građevinskih materijala koji su proizvedeni po principima ekološke neutralnosti i održivosti, smanjuju upotrebu sirovina, proizvode manje otpada i CO2 sa integralnim pristupom modelu Smart Mobility i cirkularne ekonomije. Mi kao kompanija Srbijaput, vidimo veliku priliku za zelene radove, investicije, za angažovanje lokalnog potencijala u ekonomiji, posebno kada se radi o izgradnji putne infrastrukture u ruralnim prostorima. Ovim procesom, podižemo tržište investicija, uvodimo nove tehnologije i pametna rešenja koja štede resurse a dobri su za odgovor na klimatske promene – rekao je Petar Živojinović, direktor Srbijaputa.

Konferencija je organizovana u saradnji sa kompanijom Srbijaput, a na konferenciji su predstavljene dobre prakse u ovoj oblasti kompanija iz Italije, Austrije i Nemačke, navodi eKapija.

E2 portal