NIKAD VEĆE EMISIJE UGLJENIKA IZ ŠUMSKIH POŽARA

Emisije ugljenika iz šumskih požara u EU i Velikoj Britaniji tokom leta 2022. bile su najveće od 2007, uglavnom kao posledica emisija iz razornih požara na jugozapadu Francuske i Iberijskom poluostrvu poslednjih meseci, saopštila je Služba za atmosferska osmatranja EU Kopernikus.

Avgustovske vrućine širom zapadne Evrope, u kombinaciji sa produženom sušom, za posledicu su imale više i to intenzivnijih požara u regionu proteklih meseci.

Veliki požari u avgustu doprineli su da ukupna izgorela površina u EU tokom letnjih meseci (4. jun-3. septembar) dostigne 508.260 hektara u poređenju sa prosekom za isti period u periodu 2006-2021. od 215.548 hektara, prema podacima Evropskog sistema za informacije o šumskim požarima (EFFIS).

Od početka godine do početka septembra šumski požari su zahvatili ukupno više od 750.000 hektara u EU u poređenju sa u proseku nešto više od 260.000 hektara godišnje u periodu 2006-2021.

To je za posledicu imalo i veću emisiju dima, uključujući gasove ugljenika, sitne čestice i isparljiva organska jedinjenja.

Prema podacima globalnog sistema GFAS, ukupna emisija iz letnjih požara u EU i Velikoj Britaniji između 1. juna i 31. avgusta 2022. procenjena je na 6,4 megatone ugljenika, što je najviše od 2007.

GFAS se oslanja na satelitsko posmatranje aktivnih požara i snage zračenja požara (FRP) i na osnovu procenjene količine izgorele biomase procenjuje se zagađenje.

U Francuskoj i Španiji najveća emisija za 20 godina

Tokom avgusta na jugozapadu Francuske u požaru je izgorelo 7.000 hektara nakon što je u julu vatra progutala više od 20.000 hektara šume.

Od početka godine do 3. septembra šumski požari u Francuskoj uništili su više od 62.000 hektara, šest puta više nego u proseku godišnje između 2006. i 2021, pokazuju podaci EFFIS.

Istovremeno podaci GFAS pokazuju da su Francuska i Španija od juna do avgusta zabeležile najveću emisiju ugljenika od 2003.

Poređenje različitih godina iz dvadesetogodišnje baze podataka GFAS ukazalo je i na znatno veće vrednosti FRP u Francuskoj, Španiji i Portugaliji tokom toplotnih talasa u julu i avgustu.

Međutim, dok su Francuska i Španija imale veće emisije ugljenika, Portugalija je imala relativno manju procenjenu emisiju u poređenju sa prethodnim godinama, uprkos razornim požarima tokom leta.

Velikih požara bilo je i u drugim delovima Evrope, u Sloveniji, Češkoj, Mađarskoj i Nemačkoj.

U Nemačkoj su gorela ukupno 4.293 hektara, gotovo dva puta više od prethodnog maksimuma od 2.437 hektara i znatno više od godišnjeg proseka u periodu 2006-2021. od samo nešto više od 330 hektara, prema podacima EFFIS.

Stručnjak za požare u Kopernikusu Mark Parington rekao je da je većina požara izbila na mestima na kojima su klimatske promene povećale zapaljivost vegetacije, kao u jugozapadnoj Evropi.

E2 portal (Beta)