ODRŽANA KONFERENCIJA O PAMETNIM GRADOVIMA JUGOISTOČNE EVROPE

Konferencija o pametnim gradovima Jugoistočne Evrope Smart City SEE 2019, održana 23. maja u hotelu Metropol Palace u Beogradu, ukazala je na to da je dostizanje nivoa pametnog grada proces na kome mora da se radi redovno i dugoročno, te da mora da postoji strategija.

Stručnjaci, nosioci izvršne vlasti, biznis lideri i visoki predstavnici finansijskih i drugih institucija iz 17 zemalja sveta, istakli su da koncept pametnog grada ide zajedno uz koncept zelenih gradova. Cilj je da oni funkcionišu racionalno uz uštede energije i unapređenje životne sredine.

Za razvoj pametnih gradova važna je dobra saradnja sa republikom i građanima, budući da je koncept pametnih gradova vezan upravo za učešće svih zainteresovanih. Gradovi moraju da budu racionalni, da prave uštede i daju svoj doprinos u očuvanju životne sredine.

Direktorka SmartCity SEE Gordana Ristić rekla je da koncept pametnih gradova mora da se osloni dve ključne stvari – nauku i vlast, izvršnu i lokanu.

– Ta komunikacija se uspostavlja na ovakvim konferencijama. Samo u susretima i razmeni mišljenja i znanja leže kreativni potencijali za svaku oblast – rekla je Ristićeva.

Posebno je naglasila ulogu inženjera, za koje smatra da su naš, ali i svetski potencijal:

– Oni rade ovde onlajn i upravljaju digitalnim rešenjima nekih svetskih gradova.

Zaključila je da u pametnom gradu građani govore šta im treba i šta su osmislili, pa tako postaju deo pametnog rešenja.