PASIVNA SOLARNA KUĆA

Pasivni solarni diazajn koristi prednost lokacije objekta, klimu i materijale, kako bi se smanila potrošnja energije. Dobro dizajnirana pasivna solarna kuća prvo smanjuje troškove grejanja i hlađenja kroz energetski efikasne strategije. Zbog malih grejnih kapaciteta modernih domova, veoma je važno izbeći preterano postavljanje prozora prema jugu, i obezbediti da je staklo pravilno zatamnjeno da bi se sprečilo pregrevanje i pojačano hlađenje tokom proleća i jeseni.

Prvo energetska efikasnost
Pre nego što dodate solarne karakteristike u vaš postojeći ili novi dom, zapamtite da je energetska efikasnost najefikasnija strategija za smanjenje računa za grejanje i hlađenje. Izaberite stručnjake u građevinarstvu koji imaju iskustva u gradnji energetski efikasnih kuća i radite sa njima da biste optimizovali energetsku efikasnost vašeg doma. Ako renovirate postojeći dom, prvi korak je da vam stručnjak kaže koji su prioriteti poboljšanja energetske efikasnosti.

Odabir lokacije
Ako planirate izgradnju nove pasivne solarne kuće, deo južne strane vaše kuće mora da ima nesmetan „pogled“ na sunce. Razmislite o budućim korišćenjima zemljišta južno od vaše lokacije – mala stabla postaju velika, a neke buduće zgrade mogu da blokiraju pristup vašeg doma suncu. U nekim oblastima, zoniranje ili drugi propisi o korišćenju zemljišta štite solarni pristup vlasnika. Ako mislite da to kod vas može da bude problem, sagradite kuću na severnom delu parcele.

Kako funkcioniše pasivni solarni dizajn
Jednostavno rečeno, pasivna solarna kuća sakuplja toplotu dok sija sunce kroz prozore okrenute ka jugu i zadržava je u materijalima koji čuvaju toplotu, poznatu kao termička masa. Udeo grejnog opterećenja kuće koji pasivni solarni dizajn može da ispuni, naziva se pasivna solarna frakcija i zavisi od zastakljene površine i količine termalne mase.
Da bi bio uspešan, pasivni solarni dizajn mora da uključi neke osnovne elemente koji funckionišu zajedno:
Dobro orijentisane prozore. Tipično, prozori ili drugi uređaju koji prikupljaju sunčevu energiju treba da se postave pod 30 stepeni ka jugu i ne bi trebalo da budu zaklonjeni hladom tokom grejne sezone bilo od strane neke zgrade ili drveća od 9-15 časova svakog dana. Tokom proleća, jeseni, prozori treba da izbegavaju pregrevanje. Obavezno održavajte čista stakla prozora.
Termalnu masu. Termalna masa u pasivnom solarnom domu – najčešće beton, cigla, kamen, pločice – apsorbuje toplotu od sunčeve svetlosti tokom grejne sezone i apsorbuje toplotu iz toplog vazduha u kući tokom rashladne sezone. U dobro izolovanim kućama, u umerenim klimatskim uslovima, termalna masa može da eliminiše potrebu za dodatnim materijalima za skladištenje toplote. Obezbedite da vam objekti ne blokiraju sunčevu svetlost.

Direktna dobit
Sunčeva svetlost ulazi u kuću kroz prozore na jugu i „udara“ u podove i zidove koji apsorbuju i skladište toplotu. Kak ose prostorija hladi tokom noći, termalna masa oslobađa toplotu u kuću.

Indirektna dobit
Indirektna dobit je kroz termalno skladište između prozora okrenutih prema jugu i životnog prostora. Najčešći način indirektne dobiti je preko Trombovog zida. Ovaj koncept radi na principu akumulacije sunčeve toplote i njenog emitovanja u unutrašnjost objekta u toku noći.
Na osunčanoj strani objekta postavlja se zid načinjen od materijala koji može da se ponaša kao termička masa – kamen, metal, beton, opeka ili rezervoar za vodu. Sa spoljašnje strane tog masivnog zida, poput staklene fasade postavlja se dobro izolovana staklena površina dok između ova dva zida, masivnog i staklenog, ostaje prazan vazdušni prostor. Zajedno sa ventilacionim sistemom ovaj kompletan sistem se ponaša kao veliki solarni kolektor.Tokom dana, sunce sija kroz zastakljenu površinu i zagreva masivni zid.

E2 portal