PREDNOSTI I IZAZOVI ENERGIJE VETRA

Energija vetra pruža mnogo prednosti, što objašnjava zašto je jedan od najbrže rastućih alternativnih izvora energije na svetu. Istraživački napori imaju za cilj rešavanje izazova, za još veće korišćenje energije vetra.

PREDNOSTI ENERGIJE VETRA
To je čist izvor goriva. Energija vetra ne zagađuje vazduh kao elektrane koje se oslanjaju na sagorevanje fosilnih goriva, kao što su ugalj ili prirodni gas. Vetrogeneratori ne proizvode atmosferske emisije koje uzrokuju kisele kiše ili gasove staklene bašte.
Vetar je domaći izvor energije i ima ga sasvim dovoljno za naše potrebe.

Održiv je. On je oblik solarne energije. Vetar je uzrokovan zagrevanjem atmosfere od strane Sunca, rotacije Zemlje i površinskih nepravilnosti na Zemlji. Dok god Sunce sija i vetar duva, proizvedena energija može da se koristi za slanje energije preko mreže.
Energija vetra je isplativa. To je jedna od najjeftinijih održivih tehnologija .

Vetrogeneratori mogu da se postave na već postojećim farmama ili rančevima. Ovo u najboljoj meri doprinosi razvoju ruralnih sredina. Poljoprivrednici i dalje mogu da nastave da obrađuju zemlju, jer turbine koriste samo deo zemljišta, a vlasnici vetroturbina plaćaju zakup zemljišta vlasnicima.

Energija vetra otvara i nova radna mesta. Potrebni su radnici u proizvodnji, održavanju, instalacijama itd.

IZAZOVI ENERGIJE VETRA
Energija vetra mora i dalje da se takmiči sa konvencionalnim izvorima na osnovu troškova. Iako je cena energije vetra drastično opala, tehnologija ipak zahteva veće troškove ulaganja u samom startu.

Nekada se najbolja energija vetra dobija na udaljenim lokacijama, daleko od gradova gde je neophodna struja. Dalekovodi moraju da budu napravljeni tako da donose struju iz vetroparka u grad.

Razvoj energije vetra ne može da bude najprofitabilniji način korišćenja zemljišta. Zemljište pogodno za instalaciju vetroturbine mora da se „takmiči“ sa alternativnim namenama zemljišta, koje mogu da budu vrednije od električne energije.

Turbine mogu da budu bučne. Iako vetroelektrane imaju relativno mali uticaj na životnu sredinu, u poređenju sa konvencionalnim elektranama, postoji zabrinutost zbog buke koju proizvode lopatice turbine, i vizuelnih efekata u pejzažu.

Lopatice turbina mogu da oštete lokalni životinjski svet. Većina ovih problema je rešena ili znatno smanjena kroz tehnološki razvoj ili pravilno postavljanje vetroelektrana.

E2 portal