RECIKLOMATI U BEOGRADU DAJU REZULTAT

Na 25 reciklomata u Beogradu, od aprila prošle godine do danas, prikupljeno je i reciklirano više od 2,5 miliona komada ambalaže. Građanima je kao nadoknada za to isplaćeno više od 12,8 miliona dinara putem BusPlus kartica, Globaltel mobilne telefonije i donacija. To je juče izjavio generalni direktor Globaltela Sava Terzić.

Svakodnevno proizvodimo sve više materijala koji treba reciklirati

„Do sada je skupljeno 2,5 miliona ambalažnih jedinica, što je suština ovog projekta. Svesni smo kako svakim danom proizvodimo sve više materijala, koji je neophodno reciklirati“, rekao je Terzić. Dodao je da je kapacitet jednog reciklomata oko 550 komada ambalaže.

On je dodao da su reciklomati, pametne mašine za prikupljanje i sortiranje ambažnog otpada, u vlasništvu kompanije Globaltel. Kompanija Globaltel ih je postavila na ulice Beograda u saradnji sa operaterom reciklažnog otpada Sekopak.

Generalna direktorka Sekopaka Violeta Belanović Kokir objasnila je da se ta kompanija zainteresovala za novi vid prikupljanja ambalažnog otpada, koji se razlikuje od tradicionalnog prikupljanja.

Ona je istakla da je od aprila do decembra sakupljeno 108 tona ambalažnog otpada.

„U aprilu smo postavili 25 reciklomata u Beogradu, a pored Beograda imamo i pet reciklomata u Kragujevcu. Pokazalo se da građani lepo reaguju na ovakav način sakupljanja ambalažnog otpada“, izjavila je.

Objasnila je da reciklomati primaju četiri vrste ambalažnog otpada: PET ambalažu, staklenu ambalažu, aluminijunske limenke i tetra pak.

Veliki potencijal reciklomata

Generalni direktor Kentkarta Veljko Vlahović istakao je da je ta kompanija, zadužena za sistem za upravljanje prevozom i automatsku naplatu karata u Beogradu, videla veliki potencijal ovog projekta. Nakon postavljanja reciklomata u Kragujevcu, stigli su i prvi rezultati.

„Kompletno rešenje, i softver i hardver, razvile su domaće kompanije. Kada ubacite ambalažu, ona se slika i putem neuronskih mreža se prepozaje koji je to tip ambalaže“, objasnio je Vlahović.

On je istakao da građani imaju različite vrste benefita od korišćenja reciklomata. Kompanija Globaltel daje svojim korisnicima 10 dinara dopune pripejd kredita po ubačenoj ambalažnoj jedinici. Korisnici mesečnih BusPlus ili Beogradskih kartica mogu dobiti pet dinara, dok korisnici nepersonalizovanih kartica dobijaju dinar po ambalažnoj jedinici.

Takođe, preko Fondacije „Novak Djoković“ i Fondacije za mlade talente grada Beograda, građani mogu da doniraju tri dinara po ambalažnoj jedinici u dobrotvorne svrhe.

Svi rezultati akcije postavljanja reciklomata se redovno ažuriraju i mogu da se provere na veb-sajtu www.reciklomat.rs.

E2 portal   (Beta)