SAT ZA NAŠU PLANETU

Ministarstvo zaštite životne sredine pridružuje se najvećem globalnom pokretu za zaštitu prirode „Sat za našu planetu“, koji poziva na isključivanje svetla na sat vremena u subotu, 28. marta 2020. godine, upućujući upozorenje svetskoj javnosti o neophodnosti racionalnog korišćenja energije, očuvanja prirodnih resursa i smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Simboličnim sloganom ovogodišnje akcije „Okrenimo se prirodi“, Svetski fond za zaštitu prirode (WWF), zajedno sa brojnim organizacijama i pojedincima, šalje poruku da je moguće nešto preduzeti protiv klimatskih promena.

Danas je, više nego ikada, očigledno da je globalna ravnoteža uslov sveukupnog napretka i razvoja, a degradacija koju nose klimatske promene planetarna pretnja. Aktuelna situacija u našoj zemlji i svetu nastala usled pandemije koronavirusa (KOVID-19), još jednom ukazuje na to koliko je čovek moćno, ali istovremeno i ranjivo biće, zavisno od prirode i nerazdvojni deo nje. Savremene tehnologije ne mogu dati sve odgovore, mudrost je u našem postupanju i odgovornom odnosu prema sebi i svetu oko sebe, sa kojim se možemo jednako izboriti sa pandemijom virusa, ali i sa drugim nedaćama koje su nastale kao posledica narušavanja životne sredine.

Izražavajući podršku WWF koji ovom, i sličnim kampanjama nizom godina poziva na odgovoran odnos prema planeti, Ministarstvo ukazuje da je svetu, više nego ikada, potrebno da se udruži u akcijama da se zaustave procesi degradacije prirode i narušavanja prirodnih ekosistema, ublaže posledice neodržive eksploatacije prirodnih resursa i efikasno povede borba protiv klimatskih promena.

U subotu, 28. marta 2020. isključivanjem svetla u periodu od 20.30 do 21.30 časova, i virtuelnim glasanjem za našu planetu, svaki građanin će postati deo prenošenja važne poruke da zajedno možemo da stvorimo budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom.

E2 portal poziva svoje čitaoce da se pridruže akciji.

E2 portal   (Ministarstvo zaštite životne sredine)

 

 

 

 

 

 

E2 portal