SOFTVER KOJI RAČUNA KOLIKU KORIST DONOSI OZELENJAVANJE

Zahvaljujući novom softveru „Greenvaluation” može se izračunati koliku korist donose pojedine mere ozelenjavanja i koliko je novca pritom ušteđeno, a alat pomaže i pri planiranju budućih zelenih projekata.

Softver analizira podatke o zelenim projektima i njihov efekat na mikroklimu u određenom području, i utvrđuje konkretne uštede troškova.

Zelenilo je postalo neizostavan deo gradova s visokim kvalitetom života, a sa sobom nosi brojne prednosti od kojih ljudi svakodnevno profitiraju. Osim što ulepšava izgled grada, smanjuje prašinu i zagađenje, i proizvodi kiseonik. Takođe snižava temperaturu i pruža hlad leti, a tokom kišnih perioda zadržava vodu i rasterećuje kanalizacioni sistem grada. Zelenilo poboljšava i kvalitet vazduha, a samim tim i kvalitet života građana.

Međutim, projekti ozelenjavanja donose i uštede troškova. Zahvaljujući novom softveru „Greenvaluation” u glavnom gradu Austrije može se izračunati koliku korist donose pojedine mere ozelenjavanja i koliko je novca pritom ušteđeno, a može pomoći i pri planiranju budućih zelenih projekata.

Softver se temelji na tehnologiji koja analizira podatke o zelenim projektima kao što su ozelenjene fasade i krovovi, stabla, parkovi i slično, kao i njihov uticaj na mikroklimu u određenom području. U inovativnom sistemu u analizu se kontinuirano uključuju meteorološki podaci u stvarnom vremenu, zbog toga se mogu precizno utvrditi i prikazati konkretne uštede troškova u određenom vremenskom periodu. Korisnici softvera, na primer, imaju uvid i u razlike između kišnih meseci i toplih perioda. Softver uzima u obzir pokazatelje kao što su proizvodnja kiseonika, apsorpcija ugljen- dioksida i zračenja, zadržavanje vode, kapacitet hlađenja i udeo zelenih površina.

Ovaj metod je razvijen na temelju stvarnih studija slučaja i višestruko je testiran. Tako je, na primer, softver izračunao da je održivi i ozelenjeni Boutiquehotel Stadthalle u 15. bečkom okrugu u godinu dana uštedeo 2.000 eura za troškove hlađenja zgrade, a istovremeno je zadržao 488.500 litara kišnice.

E2 portal