SRBIJI JE POTREBAN DEPOZITNI SISTEM ZA POVRAT AMBALAŽE

Građani Srbije stvaraju 30 odsto ukupnog otpada na deponijama, a pošto količina ambalaža koje oni odvoje za reciklažu godinama ostaje ista, vreme je da se uvede depozitni sistem za povrat ambalaže, preporučila je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

U domaćinstvima u Srbiji godišnje se napravi 2,87 miliona tona otpada, a nakon ostataka hrane, građani najviše izbacuju prazne plastične i staklene flaše, kartonske, papirne i druge vrste ambalaža.

Konsultacije na ovu temu su u toku između Ministarstva za zaštitu životne sredine, privrede i drugih zainteresovanih strana, a uvođene depozitnog sistema bi, kako je procenjeno, moglo da dovede i do otvaranja od 1.000 do 1.500 radnih mesta.

Direktor za održivi razvoj u NALEDU-u Slobodan Krstović rekao je da iako je ta tema otvorena još pre pet godina, a konsultacije u okviru formalne radne grupe nedavno obnovljene, u ovom trenutku se i dalje ne zna da li će i kada depozitnog sistema biti.

Britanska konsultanstka kuća Eunomia smatra da je Srbija pogodno tlo za uvođenje depozitnog sistema koji bi za prve tri godine primene obezbedio da više od 90 odsto ambalaže bude reciklirano.

Krstović je objasnio da su materijali sakupljeni na ovaj način čistiji i kvalitetniji od onih koji dolazi iz komunalnog otpada i mogu se iskoristiti za proizvodnju nove ambalaže, što omogućava punu primenu principa cirkularne ekonomije.

Slično kaucijskom sistemu koji je važio za staklenu ambalažu, u maloprodajnim objektima potrošači bi vraćali iskorišćenu ambalažu osoblju ili odlaganjem u posebne mašine.

Depozitnim sistemom upravljala bi centralna depozitna organizacija koju treba da čine predstavnici privrede i operatera, a država bi ovde imala ulogu nadzornog organa, objašnjeno je u saopštenju NALED-a.

Krstović je istakao da je takav sistem neophodan ako Srbija želi da dostigne količine reciklaže koje je zacrtala EU.

Dok su konsultacije sa Ministarstvom u toku, u Zrenjaninu je pilotiran prvi sistem pametnog prikupljanja ambalaže, u okviru projekta „Pametno recikliraj“ koji bi mogao da posluži kao primer za kasnije uvođenje depozita.

E2 portal (Beta)