NAREDNE GODINE BI OBNOVLJIVA ENERGIJA MOGLA DA NADMAŠI UPOTREBU UGLJA

Udeo obnovljive energije u globalnoj proizvodnji električne energije mogao bi premašiti ugalj već 2024. godine i potencijalno postati najveći izvor električne energije i po prvi put zadovoljiti jednu trećinu globalnog snabdevanja električnom energijom, rekao je za Anadolu Eren Kam, analitičar za električnu energiju u Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA).

U zavisnosti od povoljnih vremenskih uslova i očekivanja da će proizvodnja na ugalj ove i sledeće godine blago pasti, obnovljivi izvori energije će zadovoljiti svu dodatnu potražnju za električnom energijom 2023. i 2024. godine, prema nedavnom Izveštaju o tržištu električne energije IEA.

Očekuje se da će proizvodnja električne energije iz fosilnih goriva opasti četiri puta za šest godina, pokazujući strukturni pad, navodi se u izveštaju.

Udeo obnovljivih izvora u globalnoj proizvodnji električne energije iznosio je 22% u 2014. i sada se predviđa da će dostići preko 33% u 2024. godini, pokazujući rast od 50% tokom ovog perioda.

– Čak i ako obnovljivi izvori energije sledeće godine ne nadmaše ugalj, među njima će biti vrlo mala razlika. U svakom slučaju, obnovljivi izvori će zadovoljiti jednu trećinu globalne proizvodnje električne energije sledeće godine – rekao je Kam.

Ističući da globalni kapacitet obnovljive energije raste eksponencijalno, ovaj porast će smanjiti potrebu za fosilnim gorivima u proizvodnji električne energije, rekao je on.

Kam je upozorio da rast proizvodnje električne energije treba podržati povećanjem ulaganja u elektroenergetsku mrežu.

– Ukoliko ulaganja u elektroenergetsku mrežu izostanu, to će svakako dovesti do kašnjenja dekarbonizacije globalnih energetskih sistema i rasta proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora – rekao je on.

Prema prognozi IEA-e, globalna ulaganja u energiju biće oko 2,8 biliona USD ove godine, a više od 1,7 biliona od toga ide na čistu energiju, uključujući obnovljivu energiju, nuklearnu energiju, mreže, skladištenje, goriva sa niskim emisijama, poboljšanje efikasnosti i elektrifikaciju.

E2 portal (Biznis Telegraf)