U 2022.GODINI VAZDUH U SRBIJI BIO PREKOMERNO ZAGAĐEN

Nacionalna ekološka asocijacija (NEA) saopštila je da je u 2022. godini vazduh u „zonama“ Srbija i Vojvodina bio prekomerno zagađen pri čemu su po broju dana sa prekoračenjem srednjih koncentracija PM čestica prednjačili Užice, Popovac, Valjevo i Novi Pazar.

U analizi te organizacije se navodi da je više od 100 dana sa prekoračenjem tih koncentracija zabeleženo i na mernim stanicama Smederevo-Radinac, Beograd-Zemun TB, Kosjerić i Pirot.

Naveli su i da državni monitoring u kontekstu praćenja koncentracija PM čestica u realnom vremenu pokriva 12 od 29 gradova sa više od 50.000 stanovnika, kao i da oko 20 odsto stanovnika Srbije živi u opštinama u kojima nema nikakvog monitoringa kvaliteta vazduha.

Nacionalna ekološka asocijacija je upozorila i da više od 95 stanovništva Srbije živi u zonama u kojima srednje godišnje vrednosti PM2.5 čestica, koje su kako se navodi, najopasnije po zdravlje, „prelaze vrednost“ koju preporučuje Svetska zdravstvena organizacija.

„U publikaciji Instituta za zdravstvene efekte iz septembra 2022. godine naveden je podatak da godišnje u Srbiji premine pre vremena 12.700 ljudi usled dugogodišnje izloženosti zagađenom vazduhu“, piše u analizi.

E2 portal (Beta)