USVOJENA STRATEGIJA NISKOUGLJENIČNOG RAZVOJA SRBIJE DO 2030.GODINE

Na sednici održanoj 1. juna 2023. godine, Vlada Srbije usvojila je Strategiju niskougljeničnog razvoja Republike Srbije za period od 2023. do 2030. godine sa projekcijama do 2050. godine.

Usvajanje Strategije niskougljeničnog razvoja obaveza je prema Zakonu o klimatskim promenama a u cilju utvrđivanja strateških pravaca delovanja i javne politike smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte na nivou cele privrede. Usvajanjem Strategije otvorene su mogućnosti za dodatni razvoj, modernizaciju i povećanje konkurentnosti domaće privrede s obzirom da su ekonomski rast i investicije praćeni niskim emisijama gasova sa efektom staklene bašte postali jedan od zahteva međunarodnog i evropskog tržišta.

Mere ublažavanja, odnosno, smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte odabrane su na osnovu analize potencijala za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte kao i uticaja na društvene, ekonomske i parametre zaštite životne sredine. Od šest razvijenih scenarija, Strategija preporučuje scenario M2 do 2030. godine (smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 33,3% u odnosu na 1990.). Strategija niskougljeničnog razvoja poslužila je kao osnov za reviziju prvog Nacionalno utvrđenog doprinosa, u odnosu na koji je nacionalni cilj smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte na nivou cele privrede utrostručen i iznosi 33,3% do 2030. godine (u odnosu na 1990. godinu).

Strategija stoga uspostavlja neophodan strateško-politički i zakonodavni okvir borbe protiv klimatskih promena, koji će biti u skladu sa obavezama Republike Srbije, kao kandidata za članstvo i potencijalnu članicu EU kao i obavezama prema Ugovoru o Energetskoj zajednici, uz istovremeno ispunjenje obaveza prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i Sporazumu iz Pariza.

E2 portal (Srda)