FRANCUSKA PROMOVIŠE PREVOZ BICIKLOM

prevoz biciklom, Francuska
Francuska promoviše prevoz biciklom

Francuska planira da pokrene velike napore da trostruko poveća broj bicikala na ulicama u narednih 7 godina. Akcija će obuhvatiti izgradnju biciklističkih staza, finansijske podsticaje da se što više ljudi okrene vožnji bicikla i da se smanji krađa istih.

Cela ideja je krenula iz Nanta, gde biciklizam čini svega 3% transporta.

Uprkos takmičenju Tour de France, Francuska je daleko iza drugih evropskih zemalja po biciklističkom saobraćaju. U Holandiji, biciklisti čine skoro trećinu ukupnog prevoza.

Ukupni fond Francuske za biciklističku infrastrukturu u narednih 7 godina iznosi 350 miliona evra. Plan je da se do Olimpijade utrostruči udeo bicikala na ulici. Trenutno su u Francuskoj biciklističke staze kratke, nisu povezane jedne sa drugima. Vlada planira da restrukturira jednosmerne ulice, kako bi uključila dvosmerne biciklističke staze. Takođe, plan je da se u škole uvode obavezni časovi vožnje bicikala, kako bi buduće generacije prihvatile kulturu vožnje istih i poštovale čistu životnu sredinu.

E2 vesti   (Inhabitat)