NA ISTOKU SRBIJE SE GRADI VETROELEKTRANA

Na teritoriji tri opštine u istočnoj Srbiji planirana je gradnja vetroelektrane Krivača. Područje planirane vetroelektrane zahvata površinu od oko 242,16 hektara koji se nalazi u okviru opština Golubac, Kučevo i Veliko Gradište, navodi se u ažuriranoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje vetrolektrane Кrivača na teritoriji opština Golubac i Kučevo.

Kako se navodi u ažuriranoj studiji, umesto prvobitno planiranih 38 vetrogeneratora, biće izgrađena 22. Razlog za izgradnju manjeg broja vetrogeneratora je da se ne prekorači ukupna instalisana snaga vetroelektrane Кrivača od 103,32 MW.

– Iz napred navedenog, nosilac projekta pristupa ažuriranju studije o proceni uticaja na životnu sredinu koja će obuhvatati samo izgradnju 22 vetrogeneratora ukupne instalisane snage 103,32 MW na mestu preuzimanja električne energije od strane EMS-a – piše u ažuriranoj studiji.

Prema ažuriranom planu, postaviće se vetrogeneratori veće instalisane snage, veće visine stuba i većeg prečnika lopatica, u odnosu na vetrogeneratore koji su prvobitno bili predviđeni.

Vetrogeneratori biće snage do 5,8 MW. Vetrogenerator će biti opremljen trokrakom elisom prečnika maksimalno 155 metara, a maksimalna ukupna visina vetrogeneratora će biti do 205 metara.

Okruženje planirane vetroelektrane „Krivača“ predstavlja retko naseljeno područje niskih gustina stanovanja, tako da se ne očekuju negativni uticaji izazvani aktivnostima u naseljenim mestima u okruženju. Područje se nalazi i na bezbednoj udaljenosti od granice Nacionalnog parka „Đerdap“.

Na području vetroelektrane „Кrivača“ nisu identifikovani pokazatelji nestabilnosti terena, pojave klizišta, sleganja terena, erozije. Nosivost terena je zadovoljavajuća, na osnovu izvršenih geomehaničkih istraživanja.

Takođe, sa aspekta opštih karakteristika i odlika područja, na osnovu edifikatora na području i u okruženja lokacija je ekološki prihvatljiva sa aspekta planiranja i realizacije vetroelektrane „Кrivača“ uz obavezne mere zaštite i monitoringa životne sredine, posebno na one koje će se odnositi na zaštitu ptica i slepih miševa.

E2 portal   (B92)